Er endel av......

6. Normalavstand fra et punkt til en linje