Er endel av......

3. Vektorlikninger for linjer i 3D