Er endel av......

9. Å finne lokale ekstremalpunkt