Består av...

Å gjenkjenne polynomer

Å finne rasjonale uttrykk

Å bygge rasjonale uttrykk

Rasjonale uttrykk og deres enkleste form

Hvordan forenkle et rasjonalt uttrykk

Eksempler på forenkling av rasjonale uttrykk

Forenkling av rasjonale uttrykk

Bruk av velkjente formler

Å arbeide med rasjonale uttrykk

Å arbeide med rasjonale uttrykk

Et rasjonalt uttrykk og dets forenklede form

Mer kompliserte uttrykk

Rasjonale uttrykk

Kan det rasjonale uttrykket forenkles?