Består av...

Enhetsvektorer i en vektorlikning for en linje

Vektorlikningen for en linje i 2D

En linje i rommet

Vektorlikningen for en linje i 3D - et punkt og en vektor

En linje i 3D som går gjennom to punkt

Vektorlikningen for en linje i 3D - to punkt

Omforming av vektorlikningen

Omforming av vektorlikningen generelt tilfelle

Omforming av vektorlikningen til kartesisk form

Kartesiske likninger som beskriver en linje i rommet

Å finne skjæringspunkt

Felles punkt for to linjer i rommet

Linjer i et 3D koordinatsystem

Skjærende, parallelle og forskjøvede linjer

En anvendelse av vektorlikninger for linjer i 3D

Vektorgrafikk