Består av...

To sirkler

Skjæringene mellom to sirkler

Å finne skjæringene mellom to sirkler

Å finne koordinatene til skjæringene mellom to sirkler

Skjulte sirkler

Linjal-og-passer geometri

Begrunnelse av en geometrisk konstruksjon

Sekskanten

En parabel og en sirkel

Antall løsninger

Å finne skjæringspunkt

Et mer komplisert problem