Består av...

Avstanden mellom punktene  A  og  B

Avstanden mellom to punkter i planet

Sirkellikningen - animasjon 1

Sirkellikningen - animasjon 2

Punkt på en sirkel

Å finne sirkellikningen

Å tegne sirkelen for en likning

En annen likning for sirkelen - animasjon 1

En annen likning for sirkelen - animasjon 2

Omskriving av sirkellikningen - oppgave 1

Omskriving av sirkellikningen - oppgave 2

Punkt og sirkel

En disk i koordinatsystemet

Ulikheten som beskriver en disk

Felles punkt mellom sirkelen og x-aksen

Felles punkt mellom sirkelen og x-aksen - oppgave

Antall punkt som er felles for aksene og sirkelen - oppgave 1

Antall punkt som er felles for aksene og sirkelen - oppgave 2

Felles punkt mellom disken og aksene

Antall punkt som er felles for aksene og disken - oppgave 1

Antall punkt som er felles for aksene og disken - oppgave 2

Sirkler og kvadranter

Hvilken kvadrant ligger sirkelen i?

Sirkler og kvadranter i koordinatsystemet

Heltallspunkt og disker

Antall heltallspunkt på en disk

En disk med n heltallspunkt