Består av...

Geometriske steder

Å finne det geometriske stedet

Å finne parabelen geometrisk

Å finne likningen til et geometrisk sted (1)

Likningen for det geometriske stedet for punkter med lik avstand til to punkter

Å finne likningen til et geometrisk sted (2)

Å finne likningen til et geometrisk sted (3)

En sirkel og en rett linje

Å finne skjæringspunktene algebraisk

Å løse et likningssett

Algebraic solutions