Består av...

Å tegne grafen til et eksperiment

Egenskaper til en funksjon

Å lese grafer

Atmosfærens temperatur

Nedbørsmodell

Bevegelse med konstant akselerasjon

Radioaktiv stråling