Består av...

Lokale maksimum og minimum

Verdien til den deriverte i ekstrempunkt

Å finne stasjonære punkt

Antall stasjonære punkt

Lokalt maksimum og minimum når den deriverte ikke eksisterer

Ekstremalpunkt og montoni

Lokale ekstremalpunkt

Globale ekstremalpunkt i intervallet [a, b]