Består av...

Økende og avtagende funksjoner

Å avlese intervaller med monotont forløp  fra grafen

Monotont forløp av andregradsfunksjoner

Monotont forløp av tredjegradsfunksjoner

Sammenhengen mellom monotont forløp og den deriverte

Monotont forløp av høyereordens polynomer

Å avlese monotont forløp fra grafen til den deriverte

Ikke-strengt monotone funksjoner