Består av...

Hva er et rasjonalt uttrykk?

Hvordan forenkle et rasjonalt uttrykk?

Forenkling av rasjonale uttrykk

Å arbeide med rasjonale uttrykk

Mer kompliserte uttrykk

Oppgaver