Består av...

Den andrederiverte

Den andrederiverte av et ett-ledds polynom

Å finne andrederiverte av polynomer

Andrederiverte i et lokalt ekstremalpunkt

Bruk av den andrederiverte

Gir den andrederiverte alltid et svar?

Å finne lokale ekstremalpunkt ved hjelp av den andrederiverte