Består av...

Lokale og globale maksimumsverdier

Lokale og globale minimumsverdier

Intervallgrenser

Minimums- og maksimumsverdier i et åpent intervall

Å finne minimums og maksimumsverdier uten å bruke graf

Eksempler

Å finne minimums- og maksimumsverdier

Øvelser