Består av...

Lokale ekstremalpunkt

Lokale ekstremalpunkt og kritiske punkt

Å gjenkjenne et ekstremalpunkt

Å finne ekstremalverdier i stasjonære punkt

Å finne ekstremalverdier i punkt der den deriverte ikke eksisterer

Å finne ekstremalverdier i kritiske punkt

Ekstremalverdier i kritiske punkt

Å finne lokale ekstremalpunkt

Et eksempel