Består av...

Å finne stigningstallet til en graf i et punkt

Tangenten og stigningstallet til en graf

Å finne tangenten

Tangenter som er parallelle med eller står normalt på en linje

Normalen til en graf - drøfting av monotoniegenskaper

Å finne tangenter og normaler

Tangenten

Rekonstruer funksjonen

Mer om tangenter