Består av...

Derivasjon av ett-ledds polynomer

Derivasjon av ett-ledds polynomer

Derivasjon av andregradsfunksjoner

Den deriverte av en sum

Mer om derivasjon

Grafen til den deriverte

Rekonstruksjon av et polynom