Er endel av......

4. Faktorisering ved gruppering