Består av...

Navn på algebraiske uttrykk

Er uttrykket en sum eller et produkt?

Faktorisering

Faktorisere et algebraisk uttrykk

Et toleddet uttrykk som felles faktor

Et arealproblem

Gruppering

Mer kompliserte problemer

Delelighet