Består av...

Forholdet mellom divisjon og multiplikasjon

Inverser

Ført divisjon med heltall

Divisjon med brøk

Divisjon med desimaltall

Ført divisjon med rasjonal divisor

Kvotient med periodisk utvikling