Er endel av......

5. Å løse praktiske oppgaver med trigonometri