Består av...

Landmåling - høydevinkel

Landmåling - dybdevinkel

Grand Canyon

Fyr og båttrafikk

Båter og kurs

Radarstasjoner og fly

Overvåking med kamera

Trapes

Trekanter

En fugl i treet