Er endel av......

4. Trigonometriske forhold i rettvinklede trekanter