Består av...

En linje parallelt med en vektor gjennom et gitt punkt

En linje gjennom to gitte punkt

Punkt på linjen

Er likningen entydig?

Fra vektor til koordinater

Skjæring mellom linjer

Diagonaler i  trapeset