Består av...

Addisjon av vektorer

Egenskaper ved addisjon av vektorer

Vektoraddisjon i planet

Skalar multiplikasjon av vektorer

Egenskaper ved skalar multiplikasjon av vektorer

Parallelle vektorer og enhetsvektorer

Representasjon av en vektor i planet

En flytur

Anvendelser i geometri