Er endel av......

24. Regneoperasjoner med vektorer