Består av...

Relativ posisjon

Sammensatt forflytning

Vektoraddisjon

Parallellogrammetoden

Egenskaper ved vektoraddisjon

Vektorsubtraksjon