Består av...

Kvadratrøtter - repetisjon

Pytagorassetningen

Pytagorassetningen geometrisk  bevis

Oppgaver

Finn siden

Pytagoreiske tripler

Finn høyden

Pytagorassetningen i praktisk bruk

Finn lengden

Er trekanten rettvinklet?