Er endel av......

19. Konstruksjon med passer og linjal (2)