Består av...

Skjæringspunkt

En figur omgitt av rette linjer

En linje og en sirkel

Linjer og en sirkel

Et kvadrat som omskriver en sirkel

Omsenteret til en trekant