Består av...

Sentral og innskrevne vinkler

Tangent til en sirkel

Vinkler i en sirkel

Et likesidet trapes og en sirkel

Utrykk for vinkler

Linjen og sirkelen