Består av...

Sentrum og radius av en sirkel

Korde og diameter

Omkretsen og det spesielle tallet pi

Buer

Sektorer og segmenter

Tangenter

Fellestangenter