Er endel av......

15. Grafisk løsning av ulikheter med grafer