Er endel av......

14. Grafisk løsning av ulikheter med halvplan