Består av...

Addisjon av parallelle vektorer

Egenskaper ved addisjon og subtraksjon av parallelle vektorer

Å tegne en skalarmultiplikasjon

Skalarmultiplikasjon

Eksempler på skalarmulitplikasjon

Egenskaper ved skalarmultiplikasjon

Negative skalarer

Deler av vektorer

Brøker av horisontale vektorer

Brøker av vektorer

Forhold mellom vektorer

Enhetsvektor

Finn skalaren

Vekt