Består av...

Å dele likesidete trekanter

Romben og sirkelen

Å pakke inn gaver

Hvor mange esker går med?

Hvor mye vann er i bassenget?

Hvor lang tid tar det å fylle bassenget?