Består av...

Prosent

Finn prosenten av en mengde

MVA

Prosenten av et tall - oppgaver

Mengden som en prosent av en annen

Beregn prosenter ut i fra tall i et diagram

Anvende prosenter

Gitt en prosent, finn verdien