Består av...

Operasjoner på heltall

Å gjøre beregninger ved bruk av minnetaster

Å sjekke delelighet på en kalkulator

Divisjonsalgoritmen

Primtall og primtallsfaktorisering

Brøker og desimaltall

Å gjøre om brøk til desimaltall på en kalkulator

Potenser og kvadratrøtter

Overslag irrasjonale tall

Hvordan vises tall på standardform?

Kalkulatorer med standardform