Er endel av......

3. Tierpotenser og standardform