Består av...

Plassverdier og summer

Å skrive tall som summer av tierpotenser

Nærmeste tierpotens

Hva bør Lena velge?

Nærmeste heltall

Negative tiereksponenter

Å skrive desimaltall som tierpotenser

Å avrunde desimaltall til 10-1 eller 10-2