Består av...

Lokale maksimum- og minimumspunkt

Verdien til den deriverte i ekstrempunkt

Å finne stasjonære punkt

Stasjonært punkt - volumoppgave

Antall stasjonære punkt

Kritiske punkt

Ekstremalpunkt

Ekstremalpunkt og monotoni

Stasjonære punkt

Lokale ekstremalpunkt

Lokale og globale ekstremalpunkt

Globale ekstremalpunkt i intervallet

Å finne globale ekstremalpunkt