Består av...

Voksende og synkende funksjoner - oppgave 1

Voksende og synkende funksjoner - oppgave 2

Monotone funksjoners egenskaper

Monotoniegenskaper til andregradsfunksjoner

Monotont forløp av andregradsfunksjoner og fortegnet til den deriverte

Tredjegradsfunksjoner

Monotont forløp av tredjegradsfunksjoner

Monotoni - volumoppgave

Monotoniegenskaper og intervaller - oppgave

Monotoniegenskaper - animasjon

Monotoniegenskaper og fortegnet til den deriverte

Monotoniegenskaper til høyereordens polynomer

Å bruke grafen til den deriverte

Gjenkjenning av grafer ut fra egenskaper ved funksjonen

Ikke-strengt monotone funksjoner

Grafer for ikke-strengt monotone funksjoner