Består av...

Å finne stigningstall til en graf i et punkt

Stigningstallet til en graf i et punkt

Å finne stigningstallet i nullpunktene

Tangeringspunktet

Tangenten og stigningstallet til en graf

Å finne linjen med et gitt stigningstall

Å finne tangenten

Å finne tangentene i nullpunktene

Parallelle og normale linjer

Tangent parallelt med en linje

Tangent normalt på en linje

Normalen til en graf - drøfting av monotoniegenskaper

Tangenten og normalen

Å finne tangent og normal

Skjæringen mellom normaler - volumoppgave

Arealet av en trekant

Tangenten

Rekonstruksjon av  funksjonen ved hjelp av en tangent

Rekonstruksjon av funksjonen ved hjelp av et stigningstall og en tangent

Tangenten til en graf

Felles tangenter til grafene