Består av...

Derivasjon av ett-ledds polynomer (1)

Derivasjon av ett-ledds polynomer (2)

Derivasjon av ett-ledds polynomer (3)

Derivasjon av ett-ledds polynomer (4)

Stigningen til et ett-ledds polynom - volumoppgave

Stigningen til et ett-ledds polynom

Derivasjon av andregradsfunksjoner

Å derivere andregradsfunksjoner

Eksempel på derivasjon av en sum

Derivasjon av en sum

Verdiene til den deriverte av en sum

Mer om derivasjon

Mer om derivasjon og stigning

Grafen til den deriverte

Avstandsformelen

Rekonstruksjon av et polynom