Består av...

Den deriverte av en funksjon

Den deriverte av en lineær funksjon

Den deriverte av en lineær funksjon - oppgave

Den deriverte av den enkleste andregradsfunksjonen - oppgave 1

Den deriverte av den enkleste andregradsfunksjonen - oppgave 2

Den deriverte av den enkleste andregradsfunksjonen - oppgave 3

Andregradsfunksjoner og den deriverte

Den deriverte av en andregradsfunksjon - volumoppgave

Tredjegradsfunksjoner og den deriverte

Den deriverte av den enkleste tredjegradsfunksjonen

Den deriverte av en potens av x

Den deriverte av en potens av x - volumoppgave

Derivasjon - oppgave 1

Grafen til den deriverte - volumoppgave

Derivasjon - oppgave 2

En ball i fritt fall

Hastighet og akselerasjon

Moderne biler