Består av...

Vann i beholderen

Gjennomsnittlig vekstfart for en rett linje

Stigningstallet til den rett linje

Mer om gjennomsnittlig vekstfart - oppgave 1

Mer om gjennomsnittlig vekstfart - oppgave 2

Mer om gjennomsnittlig vekstfart - oppgave 3

Stigningstallet til funksjonen

Sekanten og tangenten til en funksjon

Den deriverte av en funksjon i et punkt

Udefinert stigningstall

Punkt uten tangent

Deriverbarhet

Grafen til den deriverte funksjonen

Gradientfunksjonen

Grafen til den deriverte funksjonen

Anvendelser av den deriverte