Består av...

Grafer til funksjoner

Grafer til ulike funksjoner

Grafer til kubiske funksjoner

Kubiske funksjoner og monotonitet  - volumoppgave

Symmetri - volumoppgave

Egenskaper til grafer for kubiske funksjoner

Kubiske og andre funksjoner

Inverse funksjoner

Modell av et fenomen

Egenskaper til inverse funksjoner

Grafer til inverse funksjoner

Refleksjonssymmetri

Grafer til andre funksjoner