Består av...

Formen til en parabel

Parabelen

Å flytte parabelen langs y-aksen

Å finne andregradsfunksjonen

Å flytte parabelen langs x-aksen

Å sammenligne parabler

Grafen til en andregradsfunksjon

Å tegne grafen til en andregradsfunksjon

Bruk av egenskapene til en parabel

Å tegne en parabel

Basketball

Parabelspillet

Geometrisk tilnærming til parabelen

Parabelen i 3D