Består av...

Når er arealet minst?

Algebraisk løsning

Gjerdeproblemet

Gjerdeproblemet - oppgave

Andregradsfunksjoner

Parabelen

Koeffisienten til andregradsleddet

Koordinatene til topp- eller bunnpunktet

Symmetrilinjen til en parabel

Topp- eller bunnpunktet - oppgave

Å bruke parabelens egenskaper - 1

Å bruke parabelens egenskaper - 2