Er endel av......

5.6 Multiplisere ut parentesene